รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์บริษัท เว็บไซต์ธุรกิจขนาดเล็ก

รับทำเว็บไซต์

เว็บไซต์ทั่วไป คือ

เว็บไซต์ (Web Site) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ ของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานโดยเรียกเอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ว่า เว็บเพจ (Web Page) และเรียกเว็บหน้าแรกของแต่ละเว็บไซต์ว่า โฮมเพจ (Home Page) หรืออาจกล่าวได้ว่า เว็บไซต์ก็คือเว็บเพจอย่างน้อยสองหน้าที่มีลิงก์ (Links) ถึงกัน ตามหลักคำว่า เว็บไซต์จะใช้สำหรับผู้ที่มีคอมพิวเตอร์แบบเซิร์ฟเวอร์หรือจดทะเบียนเป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วเช่น www.google.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลเป็นต้น

หลักในการออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)

กำหนดเป้าหมาย (Target) ทำเว็บมาเพื่อจุดประสงค์อะไร เพื่อจะได้เตรียมข้อมูลและวางแผนเจาะจงและตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด
เนื้อหาดีมีประโยชน์ (Useful) ควรมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีการปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ชมเกิดความสนใจและกลับเข้ามาใช้บริการอีกในอนาคต
หาจุดเด่น (Highlights) เนื่องจากเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน ถ้าเว็บไซต์ของคุณเน้นไปทางธุรกิจ คุณต้องหาจุดเด่นและความได้เปรียบให้เหนือกว่าคู่แข่งขัน เพราะเว็บไซต์เปรียบเสมือนหน้าตาของธุรกิจของเรา
ความเรียบง่าย (Plainness) ควรออกแบบเรียบง่าย อ่านสบายตา ไม่รู้สึกสับสนกับข้อมูล ใช้งานง่าย (User Friendly)
มีความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) มีรูปแบบสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้น ๆ ได้เช่น สี ตัวอักษร รูปภาพ เป็นต้น
มีระบบเนวิเกชั่นที่ดี (Navigation) คือ ระบบนำทางในเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ชมสามารถเลือกไปใช้บริการเดินทางในจุดสนใจในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก
ลดขนาดไฟล์รูปภาพ (Redure) เพื่อให้สามารถเปิดหน้าเพจอย่างรวดเร็ว ควรมีการลดขนาดไฟล์
ติดต่อได้สะดวก (Contact) โลโก้, ชื่อการค้า, เบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงข้อมูลที่ผู้ใช้ (Clients) สามารถติดต่อได้สะดวก เช่น แผนที่, อีเมลล์ เป็นต้น
หมั่นปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความเคลื่อนไหว (Update) ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยในการติดอันดับ Top ของเว็บ Search Engine